Chińczycy gotują na tłuszczach z… kanalizacji.

Ponowne wykorzystanie „grud” oleju i tłuszczu zwierzęcego wydobytych z rur kanalizacyjnych i kanalizacji za restauracjami i rzeźniami jest szeroko rozpowszechnione w Chinach od dziesięcioleci.

Chińczycy rozprawiają się z „olejem rynnowym” – gotowaniem z olejów i tłuszczy zwierzęcych wydobywanych z kanału – w następstwie śmiertelnego wybuchu koronawirusa. Procedury postępowania z żywnością i higieny są obecnie poddawane wzmożonej kontroli, w tym wznowione tłumienie praktyk związanych z „przewracaniem żołądka” podczas chińskiego Nowego Roku i okresu wiosennego festiwalu.


Kara śmierci i ciężkie wyroki więzienia czekają na skazanych za szerzące się praktyki żywieniowe, które pociągają za sobą szereg nikczemnych skutków ubocznych, w tym choroby żołądka i biegunki.

Raport China Post Morning mówi że Sąd Najwyższy wyda wyroki śmierci dla najgorszych przestępców.


Zawiadomienie brzmiało: „Sądy muszą w pełni uwzględnić złośliwość podejrzanych, kwotę pieniędzy oraz szkody wyrządzone społeczeństwu i rynkowi przy orzekaniu w sprawach dotyczących oleju rynnowego. Dla tych, którzy zasługują na śmierć, należy bezwzględnie nałożyć kary śmierci. ”

Sprawą zajęto się po badaniach w związku z epidemią koronowirusa.